Eden Tehuis
Eden Tehuis
Image
Eden Tehuis as sorgsentrum word gehuisves in 'n plaashuis op 'n kleinhoewe net suid van Brits met groot oop ruimtes en n hok vol vrolike voëltjies. Die groot tuin skep ook die ideale geleentheid vir bejaardes om in rond te stap en die plantegroei te geniet of om in die skadu van die lowergroen bome die vars lug en geselskap van mede inwoner te geniet.

Eden Home as a care center is housed in a farmhouse on a smallholding just south of Brits with large open spaces and a cage full of cheerful budgies. The large garden also creates the ideal opportunity for the elderly to walk around and enjoy the vegetation or to enjoy the fresh air and company of fellow residents in the shade of the lush green trees.

 
Image
Eden Tehuis as sorgsentrum word gehuisves in 'n plaashuis op 'n kleinhoewe net suid van Brits met groot oop ruimtes en n hok vol vrolike budgies (Afrikaans?). Die groot tuin skep ook die ideale geleentheid vir bejaardes om in rond te stap en die plantegroei te geniet of om in die skadu van die lowergroen bome die vars lug en geselskap van mede inwoner te geniet.
In die groot huis is daar sowel beddens in enkel as gedeelde kamers beskikbaar.  Daar is 'n groot sitkamer met tv en gemaklike stoele asook 'n eetarea waar inwoners saam hulle maaltye kan geniet en dit dra ook by om n warm huislike atmosfeer te skep waar die inwoners mekaar ondersteun en help en soos familie teenoor mekaar optree.

In the large house there are both beds in single as well as shared rooms available. There is a large lounge with TV and comfortable chairs as well as a dining area where residents can enjoy their meals together and it also helps to create a warm homely atmosphere where the residents support and help each other and act like family towards each other.
Image
Image
In die groot huis is daar sowel beddens in enkel sowel as gedeelde kamers beskikbaar.  Daar is 'n groot sitkamer met tv en gemaklike stoele asook 'n eetarea waar inwoners saam hulle maaltye kan geniet en dit dra ook by om n warm huislike atmosfeer te skep waar die inwoners mekaar ondersteun en help en soos familie teenoor mekaar optree.
Image
Vanuit n veiligheids oogpunt, is die perseel met ge-elektrifiseerde omheining toegerus en is daar ook 'n kontrak met 'n veiligheids-en­ reaksie eenheid, om sowel die sekerheidsintegriteit van die kompleks as die veiligheid van die inwoners deurlopend te verseker.

From a security point of view, the site is equipped with electrified fencing and there is also a contract with a security and response unit, to ensure both the security integrity of the complex and also the safety of the residents on an ongoing basis.
Image
Vanuit n veiligheids oogpunt, is die perseel met ge-elektrifiseerde omheining toegerus en is daar ook 'n kontrak met 'n veiligheids-en­ reaksie eenheid, om sowel die sekerheidsintegriteit van die kompleks en ook die veiligheid van die inwoners deurlopend te verseker.
Image