Eden Tehuis Versorging

VERSORGING

Casper Snyman, die Direkteur in beheer van die versorgingseenheid, is voltyds betrokke en word bygestaan deur ‘n gekwalifiseerde teatersuster en ‘n span sorgsame voltydse personeel wat 24 uur per dag aan diens is om na elke behoefte van die inwoners om te sien.

Daar is twee hospitale in ‘n radius van 10 km, vanaf Eden Tehuis af. Medi-Clinic, ‘n privaat hospital en ‘n moderne staatshospitaal, beide met ambulaansdienste om pasiënte waar nodig, vinnig by noodsaaklike gespesialiseerde mediese sorg te kry.

HOSPITAALBESOEKE

Vervoer na en van die hospitaal vir inwoners wie se families by geleentheid hulle nie daarheen kan neem nie, word ook voorsien.

MEDIESE VERSORGING

Daar is n suster aan diens wat primêr verantwoordelik is vir die daaglikse uitreiking van alle medikasie aan die bejaardes, die vitale (lewens/essensieële) sorg, soos die deurlopende meting van bloeddruk en die monitering van die inwoners se algemene gesondheidstoestand, met die oog op voorsorg en tydige identifisering van siektetoestande wat meer gespesialiseerde sorg vereis.

Die sorgeenheid beskik ook oor die dienste van ‘n mediese praktisyn, wat waar nodig, huisbesoek by die tehuis doen.