INLEIDEND

Eden Tehuis is ‘n nie-winsgewende instansie vir die versorging van hoofsaaklik bejaardes, maar jongeres ook wat aan Alzheimer of Demensie ly. Die fasiliteit is geleë net buite Brits, in die Noordwes Provinsie, in ‘n rustige, plattelandse omgewing waar die lug skoon en vars is en die inwoners nog vrylik kan rondloop sonder om te verdwaal.

Broederstroom Aftree-oord, nou Eden Tehuis, het sy ontstaan in die laat 1999-2000 gehad toe ‘n van Niekerk egpaar, op n dag ‘n bejaarde vrou langs die pad opgelaai het om haar ‘n geleentheid na die plaaslike supermark aan te bied. Sy was egter ‘n hawelose persoon met geen vaste adres nie. Die egpaar het haar toe na hulle huis geneem, met die doel om haar vir ‘n paar dae te versorg. Hierdie optrede van die egpaar het gou rugbaar geword en kort voor lank het nog bejaardes by hulle kom aanklop vir verblyf en versorging. Daar was ‘n leë huis op die kleinhoewe waar hulle gewoon het en dié is toe ingerig om nog bejaardes in te neem en teen ‘n nominale fooi te versorg. Die getal persone het sodanig toegeneem dat die van Niekerk egpaar genoodsaak was om personeel aan te stel om met die versorging van die bejaardes te help.

Met die toename van die inwoners tal en die feit dat die perseel bloot net nie meer aan die uitdagings kon voldoen nie, het Casper Snyman besluit om in 2011 na ‘n nuwe perseel naby Brits te skuif, omdat die kompleks meer geskik was vir die uitbreiding en verbetering van die dienste en aktiwiteite. In dieselfde jaar is die tehuis se naam ook verander na Eden Tehuis.