Eden Tehuis Bestuur

BESTUUR

Die direkteure, mnre. Chris de Wet, Andre Potgieter en Casper Snyman, is gesamentlik oorhoofs verantwoordelik vir die dag tot dag bedrywighede van o.a. die tehuis. Meer spesifiek, is mnr. de Wet primêr verantwoordelik vir bemarking, mnr. Potgieter vir finansies en mnr. Snyman vir die algemene bestuur van die tehuis, asook die oorhoofse toesig van die inwoners se versorging.

mr andre potgieter
Close Menu
×