Eden Tehuis Bestuur

BESTUUR

Mnr. Casper Snyman is verantwoordelik vir die daaglikse bedrywighede van die huis, sowel as die algemene toesig oor die versorging van die inwoners. 

Eden se inwonende kok voorsien daagliks drie heilsame maaltye, wat verseker dat inwoners die nodige voeding kry.

Inwoners is gedurende die dag sowel as die nag onder konstante toesig, en die nagpersoneel is paraat en gereed om te help indien nodig.

Kameras is strategies geïnstalleer, nie om privaatheid in te boet nie, maar om die veiligheid en welstand van die inwoners te verseker.