Eden Tehuis Behoeftelys

BEHOEFTE LYS

Die lys dien slegs as n riglyn tov wat deur die tehuis benodig of gebruik kan word en hoef nie nuut te wees nie maar so lank dit bruikbaar is.

Hoë frekwensie gebruiksware:

Lakens – enkelbed

Matrasse – enkelbed

Handdoeke

Breekware (koppies, pierings en eet borde)

Toiletware:

Handeseep

Tandepasta

Skeer-room en lemmetjies

Sjampoe

Reukweerder

Volwasse doeke

Normale frekwensie gebruiksware:

Duvets

Komberse

Gordyne

Eetgerei

Reinigingsmiddels:

Waspoeier

Wasgoed versagmiddel

Skottelgoedseep

Jik

Handy Andy